Zasady współpracy
Pomoc prawna dla naszych klientów może być świadczona:
- w formie doraźnej, na konkretne zlecenie klienta w konkretnej sprawie,
- w ramach stałej obsługi prawnej na umówionych poprzez strony warunkach.

Proponowane warunki współpracy:

Czas realizacji:
- w sprawach nieskomplikowanego bieżącego doradztwa porada tego samego dnia
- w sprawach skomplikowanych wymagających przygotowania, strony wzajemnie ustalą okres niezbędny do dokonania analizy i przygotowania odpowiedzi na zagadnienie

Forma komunikacji:
- pomoc prawna może być świadczona w sposób najbardziej dogodny dla Klienta, w szczególności: e-mail, telefon, faks, osobiście w siedzibie kancelarii, osobiście w siedzibie klienta

Raportowanie
- Kancelaria przygotowuje wykazy przeprowadzonych czynności w zleconej sprawie.