Dofinansowanie projektu z działania PO IG 8.2

Nazwa firmy:
Kancelaria Łebkowski Kopczyński Radcowie Prawni sp.j
Umowa o dofinansowanie numer:
UDA-POIG.08.02.00-14-031/14-00 z dnia 27.06.2014


Kwoty:
Wartość projektu: 491 000 PLN
Kwota dofinansowania: 343 700 PLN
Wkład własny: 147 300 PLN"

Tytuł projektu:
Budowa i wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi między Kancelarią Łebkowski Kopczyński Radcowie Prawni sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Daty realizacji projektu:
Okres realizacji: 2014-2015

Konkursy ofert:
Zapytanie ofertowe nr 1/K/2014
Zapytanie ofertowe nr 2/K/2014
Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014